Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri
FAALİYET ALANLARI

Çevre Danışmanlığı

 

10 Eylül 2014 tarih ve 29155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında tüm işletmelerin, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kurumlarca denetimi yapılmaktadır. İlgili yönetmelikte firmaların yükümlülüklerinin belirlenmesi, alınması gereken izin/lisansların alınması, muafiyetlerin belirlenerek bakanlık ve/veya alt kurumlarına bildirimlerinin yapılması, atık yönetimi ile ilgili çalışmaların yapılarak ilgili tüm kurumlar ile iletişimin sağlanması konularında, işletme bünyesinde çevre görevlisi bulundurulması veya bir çevre danışmanlık firmasından bu hizmetin alınması öngörülmüştür. Aynı yönetmeliğin Ek-1 listesindeki (çevreye kirletici etkisi yüksek olan) işletmeler; çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almakla yükümlüdür. Ek-2 listesindeki (çevreye kirletici etkisi olan) işletmeler ise, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almakla yükümlüdürler. Yönetmelikçe belirtilen bu yükümlülüklere uymayan işletmelere, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından arasında idari para cezası uygulanmaktadır.

 

21 Kasım 2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yeterlilik belgemiz kapsamında vermekte olduğumuz Çevre Danışmanlık Hizmeti içeriği aşağıdaki gibidir: 

1. Çevre Mevzuatı Çerçevesinde Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması

2. Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması

3. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması

4. Geçici Faaliyet Belgesi işlemleri

5. Atık Yönetim Planı hazırlanması

6. Atık Yönetimi faaliyetlerinin sürdürülmesi

7. Çevre İzni alınması

Gürültü Kontrolü İzni

Atık Su Deşarjı İzni

Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni

Derin Deniz Deşarjı İzni

8. Çevre Lisansı alınması

Geri Kazanım Lisansı

Bertaraf Lisansı

Ara Depolama Lisansı

İşletme Lisansı

Arındırma Lisansı

9. Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesisi Çalışanlarına Eğitim Verilmesi

10. Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesisin İç Tetkiklerinin Yapılması

 

 

Metreküp Arıtma Teknolojileri
Metreküp Arıtma Teknolojileri © 2014. Tüm Hakları Saklıdıır.