Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri
FAALİYET ALANLARI
Atık Su Arıtma Tesisleri

Atık Su Arıtma Tesisleri

METREKÜP Çevre Teknolojilerinin uygulama alanlarında; endüstriyel ve evsel atıksu arıtımı, anaerobik (havasız) arıtma konularında sektörel olarak gıda, metal, mukavva, matbaa, tekstil alanlarında birçok anahtar teslim arıtma tesisi referansına sahiptir. METREKÜP, bünyesinde bulunan uzman kadrosu ile atıksu arıtımı konularında çözümler üretmekte ve uygulamaktadır.

Metreküp Arıtma Teknolojilerinin, çevre teknolojileri ve atıksu arıtımı konularındaki faaliyet alanları;

» Atıksu geri kazanım prosesleri konusunda bilimsel çalışmalar
» Su-atıksu arıtma tesislerinin anahtar teslim yapılması
» Her türlü anaerobik havasız arıtma tesislerinin yapılması projelendirilmesi anahtar teslimi
» Su- atıksu konusunda her türlü parametre için laboratuar hizmetleri
» AR-GE çalışmaları
» Arıtma tesisleri için ekipman temini
» Arıtma tesislerinin  montajı
» Arıtma tesislerinin  revizyonu
» Arıtma tesislerinin  işletmesi
» Üç Boyutlu Atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi
» Arıtma tesisi danışmanlığı ve danışmalık kapsamında her türlü analizlerin yapılması raporlanması ve firmaya sunulması ile birlikte tesisin kontrolü

Kimyasal Arıtma

Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir Kimyasal arıtma prosesinin üniteleri, atıksuyun uygun PH aralığına getirildiği nötralizasyon bölümü , atıksuya çökeltimi sağlayacak kimyasal maddelerin ilave edildiği koagülasyon bölümü ve koagülant ilave edilmiş atıksuyun uygun hızda karıştırılması ile flokların oluşmasını ve çökeltimi sağlayan flokülasyon bölümüdür. Kimyasal arıtma işlemi ile askıda katı madde, KOİ, BOİ, ağır metal ve fosfor gibi parametrelerin giderimi sağlanmaktadır.

Biyolojik Arıtma

Atık suda mevcut olan organik esaslı katı maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanması ile atık sudan uzaklaştırılması işlemidir. Parçalama işlemi sonunda temizlenmiş olan atık su üstte kalırken mikroorganizmalar dibe çökerler. Bu sisteme aktif çamur sistemi de denilmektedir.En yaygın aerobik biyolojik arıtma uygulaması, aktif çamur prosesidir.

Aktif Çamur prosesleri; Ön Çöktürme Havuzları, Havalandırma Havuzları, Son Çöktürme Havuzları ve Dezenfeksiyon ünitesinden oluşur. Dezenfeksiyon işlemi ise; atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun alıcı ortama verilmeden önce içerisindeki bakteri ve virüslerin bertaraf edilmesi işlemidir.

Paket Arıtma

Paket Arıtma endüstriyel veya evsel atıksuların arıtımında kullanılan adından da anlaşılacağı üzere kullanımı ve bakımı kolay şekilde imal, taşınabilir nitelikteki kompakt ve modüler arıtma sistemlerine verilen genel isimdir. Genellikle 3-4 mm karbon çelikten temizlemesi gereken su miktarına göre büyüklüklerde imal edilir. Birden fazla paket arıtma ünitesi birbirine bağlanarak yüksek su debilerine ulaşabilir.

Evsel nitelikli atıksuların arıtımında kullanılan Biyolojik Paket Arıtma sistemleri kolay kurulum ve bakımından dolayı sıklıkla tercih edilmektedir.Kimyasal Paket Arıtma sistemleri endüstriyel atıksuların arıtımında sıklıkla kullanılmaktadır.
Foto Galeri
Metreküp Arıtma Teknolojileri
Metreküp Arıtma Teknolojileri © 2014. Tüm Hakları Saklıdıır.