Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri
FAALİYET ALANLARI

Atık Su Arıtma Tesisi Danışmanlığı


Metreküp Arıtma Teknolojileri olarak, arıtma tesisi danışmanlığı sürecinde bilimsel bir yaklaşımla hareket etmektedir. Bünyemizde bulunan tam kapsamlı atıksu laboratuvarı ile firmaların iç denetimlerini sağlayarak deşarj kontrollerini profesyonel bir şekilde yürütmektedir.
2006 yılından itibaren atıksu arıtma tesisleri kapsamında danışmanlık veren firmamız;
Arıtma tesislerinin işletilmesi,
Firmalar adına mevzuat takibinin yapılması ve firmaların bilgilendirilmesi,
Haftalık olarak arıtma tesislerinin mekanik ve işleyiş açısından yerinde kontrolü,
Haftalık olarak arıtma tesisinden gerekli numunelerin alınması,
Haftalık olarak laboratuvar analizlerinin yapılması,
Analiz sonuçlarının ve kontrollerin firmaya haftalık olarak raporlanması,
Arıtma tesisi sonuçlarının İSKİ ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne (SKKY) bağlı olarak limit altında kalması sürecini kapsayan hizmet anlayışını sunmaktadır.
 
Metreküp arıtma teknolojileri olarak, firmamız kendi bünyemizde bulunan firmalar dışında, atıksu arıtma firmalarına da atıksu analizleri, jar testleri, biyolojik arıtma ve anaerobik arıtma proses dizaynları yapmaktadır.

Metreküp Arıtma Teknolojileri
Metreküp Arıtma Teknolojileri © 2014. Tüm Hakları Saklıdıır.