Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri
FAALİYET ALANLARI

Laboratuvar Hizmetleri

Metreküp arıtma teknolojileri olarak kendi bünyemizde bulunan laboratuarımızla arıtma firmaları ve atıksu arıtma tesisleri olan firmalarada ayrıca hizmet vermektedir.

Metreküp Arıtma Teknolojileri çevre laboratuvarı olarak TÜRKAK ve Çevre Bakanlığı’ndan akredite (TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği genel şartlar standardı) olma çalışmalarını bitirmiş olup yeterlilik onayı alma sürecindedir. Bu kapsamda yapmış olduğumuz analizler, profesyonel, tarafsız, güvenilir, müşterinin gizlilik ilkesine bağlı olarak yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yapılan analizler yeterlilik onayı sonrasında uluslararası standartlara uygun yasal yükümlülükleri olan belge niteliğinde olacaktır.

Laboratuvarımızda uzman kadromuz tarafından yapılan jar testi sonucuna göre atıksu arıtma tesisleri dizaynı gerçekleştirilmektedir.Yapılan jar testleri, arıtılabılirlik çalışmaları, demo olarak dizayn edilen biyolojik ve anaerobik proseslerle atıksuların arıtılabilirlikleri çalışılarak firmalara atıksularının yapıları ve İSKİ veya Su kirliliği kontrol yönetmeliklerinde bulunan limit değerlerin sağlanıp sağlanamayacağı hakkında ayrıntılı raporlar sunmaktayız.

Ayrıca atıksu arıtma tesisi danışmanlığı kapsamında alınan haftalık numunelerin analizi yine kendi bünyemizde bulunan laboratuvarımızda yapılmakta ve sonuçları raporlanmaktadır.
Firmamız İstanbul içinde ayrıca 30 firmaya atıksu arıtma tesisi danışmanlık hizmetide vermektedir.
Laboratuvar bünyemizde yapılan analizler;

KOİ  BOİ  AKM PH YAĞ GRES 
ÇKM TKM TÇM FLORÜR KLORÜR
SERBEST KLOR SÜLFAT SÜLFÜR FOSFOR FOSFAT
FENOL AMONYAK AZOT KJELDAHL AZOTU NİTRİT AZOTU NİTRAT AZOTU
AMONYAK AZOTU HİDROKARBONLAR  NİKEL ÇİNKO KROM
SİYANÜR BAKIR BULANIKLIK TUZLULUK SICAKLIK
RENK İLETKENLİK SERTLİK  ASİDİTE ALKALİNİTE 
Metreküp Arıtma Teknolojileri
Metreküp Arıtma Teknolojileri © 2014. Tüm Hakları Saklıdıır.