Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri
FAALİYET ALANLARI
Baca Gazı Arıtımı

Baca Gazı Arıtımı

İşletmelerdeki atıkgaz oluşumu yanma ve proses olmak üzere iki farklı şekilde kaynaklanabilir. Yanma bacalarından çıkan atıkgaz katı veya sıvı yakıt kullanımı neticesinde meydana gelir. Proses bacası ise, üretim aşamasında meydana çıkan gazlar için kullanılır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde baca gazlarıyla ilgili sınır değerler belirlenmiştir. Bu sınır değerlerin aşılmaması ve sanayi tesislerinin doğaya zarar veren atık gazlarını filtre ederek havaya vermesini sağlayan sistemler baca gazı arıtma sistemleridir.

Sistemin içinde bulunan su ya da temizleme solüsyonunun özel nozüller aracılığı ile yüksek basınçta atık gazlarla çarpıştırılarak gazda bulunan toksik maddelerin çözünerek arındırılması esasına dayanır. Baca gazı arıtma sistemlerinde % 99 ' lara varan arıtma verimi sağlanabilir. Tüm baca gazı çıkışı olan tesislerde kullanılır.

Metreküp Arıtma Teknolojileri, baca gazı arıtım tesisleri projelendirme ve anahtar teslim tesis kurma hizmeti vermektedir. Kurulan sistemler yalnızca baca gazı arıtımı yapmakla kalmamakta aynı zamanda koku giderimini de sağlamaktadır.

Referanslarımızla ilgili detaylı bilgileri görebilmek için logolara tıklayınız.v

ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT AK NİŞASTA
Foto Galeri
Metreküp Arıtma Teknolojileri
Metreküp Arıtma Teknolojileri © 2014. Tüm Hakları Saklıdıır.