Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri Metreküp Arıtma Teknolojileri
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Proje Danışmanlığı

Uygun Proses Seçimi

Üretim prosesi sonucu ortaya çıkan atıksuların karakterizasyonunu belirlemek amacıyla uygun noktalardan numuneler alınarak laboratuarımızda analizler uzman kadromuz tarafından yapılır.
Bu analiz sonuçlarına bağlı olarak deşarj limitlerinin sağlanması amacıyla jar testleri yapılır. Gerekli görüldüğünde laboratuar ortamında demo tesis kurularak arıtabilirlik çalışmaları yürütülmektedir.
Analiz sonuçlarına bağlı olarak proses için gerekli tüm kimyasal sarfiyatı ve maliyetler en ince detaylarıyla çıkarılabilmektedir.
Bu çalışmalar sonucunda minimum maliyet, maksimum verim göz önünde bulundurularak en doğru proses seçimi yapılır.

3 Boyutlu Arıtma Tesisi Projelendirme
Uygun proses seçiminden sonra arıtma tesisinin en uygun yere kurulabilmesi için fizibilite çalışmaları yapılır.  Yer seçimi ve prosese bağlı olarak tesisin hatasız ve eksiksiz inşaa edilebilmesi için standart ve yeni tasarlanan tüm ekipmanlarla birlikte tesise ait tüm inşaat ve mekanik projeler 3 boyutlu çizilerek modern projelendirme tüm hususlarda gerçekleştirilir. Projelendirmenin en büyük avantajlarından biride tesis inşaatı ve montajının asgari sürede bitirilmesini sağlamaktır. Arıtma tesislerinin minimum insan hatasına bağlı çalıştırılabilmesi için çalışma şekli SCADA veya PLC kontrolünde yazılan senaryolar dahilinde yapılır.
Foto Galeri
Metreküp Arıtma Teknolojileri
Metreküp Arıtma Teknolojileri © 2014. Tüm Hakları Saklıdıır.